Byten och retuter samt reklamationer

Vi har 30 dagars retur- och bytesrätt på våra produkter. Du kan byta ut eller returnera produkten på följande villkor: Produkten är oanvänd och oskadad och returneras i sin originalförpackning. Fakturan eller inköpskvittot ska alltid visas upp vid byte och retur. Var beredd att visa också ditt id-kort. Dessa villkor gäller utan undantag.

Om produkten är defekt eller skadad ska du omedelbart kontakta varuhuset där du köpte den. Inköpskvittot ska alltid uppvisas vid byte eller retur av produkten.

OBS! Retur- och bytesrätt gäller ej produkter som lätt kan frysa fr.o.m. oktober t.o.m. april. Sådana är t.ex. vattenbaserade kemikalier, som målfärger och tvättmedel.

Att returnera varor till webshopen

Vi har också 30 dagars öppet köp på våra produkter som har beställts på vår webshop. Returnera produkten/produkter, en kopia av följesedeln och en returneringsblankett, som medföljt din beställning och som du har fyllt i, tillbaka till oss. Vi behandlar inte returer utan den ifyllda blanketten. När det gäller garanti eller reklamation skriv med en beskrivning om felet. Returnera produkten i sin originalförpackning och packa försändelsen omsorgsfullt. Returnerade produkter och deras förpackningar bör vara brukbara, dvs. oanvända och oskadade. Det är avgiftsfritt att returnera produkter vid användning av returneringskod som står i returneringsblanketten. Vi debiterar fraktkostnader för ogrundade garantireturer. I fall du inte hämtar ut ditt paket från utlämningsstället och inte informerar oss om det eller nekar ta emot ditt paket gäller det i så fall ett outlöst paket. Då debiterar vi fraktkostnaderna av dig. När du beställer i vår webshop godkänner du dessa villkor.

Att returnera varor köpta från varuhuset till webshopen

Produkter som är köpta i Biltema varuhus borde i första hand också returneras till varuhuset. I fall du skulle vilja returnera ditt uppköp till vår webshop skall du först kontakta vår kundservice och komma överens om saken. Vi behandlar inte din retur om detta villkor inte fylls.

Tvistlösning

Om en meningsskiljaktighet rörande köpeavtalet inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, kan konsumenten hänskjuta ärendet till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för avgörande.

Innan ärendet hänskjuts till konsumenttvistenämnden för behandling bör konsumenten kontakta magistraternas konsumentrådgivning (www.konsumentrådgivning.fi).

Vi reserverar oss för eventuella fel i texter, bilder och för prisändringar. Detta gäller för vår hemsida, katalog samt i våra reklamutskick och marknadsföringsmaterial. Vi har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen på hemsidan och att löpande göra produktändringar och förbättringar.