18-års gräns på specifika artiklar

Biltema har satt 18-års gräns på ett antal kemiska produkter, till exempel sprayfärger. Detta innebär att legitimation kommer att begäras att visas av kunden vid osäkerhet på hens ålder.

En del av de berörda produkterna har lagkrav på 18-års gräns. Andra produkter som kan användas som rusmedel eller vid framställning av narkotika har vi bestämt sätta 18-års gräns på. Artiklar som berörs i dagsläget är vissa gaser, thinner och aceton. Dessutom har vi satt 18-års gräns på exempelvis tändare och tändstickor.

18 year old limit.jpg

Läs mer på Finlands Dagligvaruhandel rf:s sidor: https://www.pty.fi/ikaerajavalvonta/ukk/