Ikärajavalvotut tuotteet

Bilteman valikoimassa on tuotteita, muun muassa kemiallisia aineita, joiden ostamiselle on asetettu 18 vuoden ikäraja. Tällaisia ovat esimerkiksi spraymaalit. Asiakkaan tulee aina varautua todistamaan ikänsä kassalla sitä kysyttäessä.

Osalla kyseisistä tuotteista ostamisen alaikäraja on laissa säädetty, mutta osalle tuotteista olemme asettaneet 18 vuoden alaikärajan itse. Näitä ovat aineet, joita on mahdollista käyttää päihtymistarkoituksessa ja/tai huumeen valmistamisessa, ja niihin lukeutuvat esimerkiksi eräät kaasut sekä tinneri ja asetoni.

Edellä mainittujen tuotteiden lisäksi emme myöskään myy teräaseita taikka tulentekovälineitä, kuten sytyttimiä ja tulitikkuja, alle 18-vuotiaille. Myös niitä ostaessaan asiakkaan tulee aina varautua todistamaan ikänsä kassalla sitä kysyttäessä.

18 year old limit.jpg

Lue lisää Päivittäistavarakauppa Ry:n sivuilta: https://www.pty.fi/ikaerajavalvonta/ukk/