1790

Klooritonta altaan hoitoa

Tuotenro. 36-4709
Älykäs "all-in-one"-tuote, joka on kehitetty erityisesti pieniin 3000-6000 litran altaisiin, joissa on pumppu (patruunasuodatin- tai hiekkasuodatinpumppu). Aqua Blanc+ muodostaa perustan hyvälle vedenhoidolle desinfioimalla veden ja estämällä levien kasvun altaassa. Perustuu yksinkertaiseen kaksikomponenttijärjestelmään, jossa allasveteen lisätään aluksi kahden erilaisen pussin (A ja B) sisältö. Tämän jälkeen veteen lisätään viikoittain vain yksi pussillinen ainetta (A).

Lue lisää altaan hoitamisesta
A
Vaara
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Haitallista nieltynä.
Näytä varoitusmerkit
Hävitä sisältö/pakkaus noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/ kansainvälisiä määräyksiä. Varastoi lukitussa tilassa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. Lue merkinnät ennen käyttöä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
B
Varoitus
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Ärsyttää ihoa.
Näytä varoitusmerkit
Hävitä sisältö/pakkaus on toimitettava kierrätettäväksi voimassaolevien määräysten mukaisesti. Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ lääkäriin jos ilmenee pahoinvointia. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.