890
44,50 / L

Dieselbiosidi, autoihin

Tuotenro. 36-676
Estää bakteerien, levien ja liman kasvua polttoainesäiliöissä. Käyttöohje: Poista vesi mahdollisuuksien mukaan polttoainesäiliön pohjalta ennen biosidin käyttämistä. Lisää biosidi, kun säiliöstä on täynnä 3/4. Biosidi sekoittuu polttoaineen sekaan, kun säiliö täytetään. Biosidi alkaa toimia heti. Annostus vaihtelee säiliön tilavuuden mukaan. Jos säiliössä näkyy limaa tai esiintyy suodattimen tukkeutumisen kaltaisia teknisiä ongelmia, annostusta voi lisätä tilapäisesti voimakkaasti. Jos säiliössä on erittäin paljon limaa, se on puhdistettava ennen biosidin käyttämistä. Annostus: 200 ml:n pullo riittää noin 200 litraan polttoainetta.
Vaara
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Ärsyttää ihoa. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
Näytä varoitusmerkit
Hävitä sisältö/pakkaus noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/ kansainvälisiä määräyksiä. EI saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Vältä höyryn/suihkeen hengittämistä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

Tähän tuotteeseen liittyvät tuotteet