Bromssystem

Bromsarna är bilens viktigaste säkerhetssystem. Bromssystemet består av ett flertal hydrauliska och mekaniska komponenter som är avgörande för att undvika bilolyckor som är relaterade till bromssystemet.   
Dagens bilar har oftast skivbromsar vid fram och bakhjul, men där finns även en del bilmodeller som är utrustade med trumbromsar vid bakhjulen.  
 

Bromssystemets komponenter 

Här följer några exempel på reservdelar till din bils bromssystem som du kan köpa av Biltema. 

  • Bromsskivor – Skapar tillsammans med bromsbeläggen friktion så att hjulen bromsas. 
  • Bromsbelägg – Sitter monterat i bromsoket och pressas vid bromsning mot bromsskivan för att skapa friktion. 
  • Bromsok – Hållare för bromsbeläggen. Överför den hydrauliska kraften från förarens bromspedal till kolvarna som i sin tur pressar bromsbelägget mot bromsskivan. 
  • Bromstrummor – Används i bilar med trumbromssysten, som ersättare för bromsskivor. 
  • Bromsbackar -  Används i bilar med trumbromssysten, som ersättare för bromsbelägg. 
  • Bromsslangar och rör – Överför den hydrauliska kraften från bromspedalen till bromsoken. 
  • Handbromswire – Överför kraften från handbromsen till hjulen, när bilen t.ex. skall parkeras i backe. 

Renovering av bromsar 

För att inte påverka bilens köregenskaper negativt när du reparerar bromsarna så är det viktigt att alltid utföra samma reparationsåtgärd på båda sidor av bilen. Bromsskivor är vid köp smorda med rostskyddande olja eller vax. Innan du monterar bromsskivorna skall oljan eller vaxet tvättas bort från friktionsytorna med hjälp av bromsrengöring. Tänk på att alltid rengöra rörliga delar och löpspår noga, och smörj med rätt smörjmedel för att undvika kärvande funktion och överhettning. 

Vanliga fel med bromssystem: 

Skrapande ljud vid bromsning 

Bromsbeläggets eller bromsbackens friktionsmaterial är utslitet - Byt ut omgående! Kontrollera slitningen hos bromsskivan och byt även denna vid behov. 

Skrik eller gnissel vid bromsning 

Bromsbelägget rör sig inte som det skall i bromsoket utan kärvar. Detta har överhettat belägget som fått en glasartad beläggning – Ta loss bromsbeläggen och slipa av friktionsytan, rengör belägg, skiva och bromsokens löpspår. 

Vibrationer i ratten vid bromsning 

Fel hos bromsokets kolvar eller att bromsbeläggen kärvar kraftigt i bromsokets löpspår. Detta orsakar anliggande broms att överhetta bromsskivan så kraftigt att den slagit sig. Undersök bromsokets kolvar, byt bromsskivor, bromsbelägg och monteringssats. Rengör bromsoken noga, särskilt beläggens löpspår.