2490
4,98 / L

Jarrujen puhdistusaine, täyttöpakkaus 5 l.

Tuotenro. 36-4554
Nopeasti kuivuva ja tehokas aine kaikkien jarru- ja kytkinosien puhdistamiseen. Poistaa rasvan, öljyn, lian, jarrunesteen ja kovettuneet kerrostumat. Ei vahingoita muovi- tai maalipintoja. Ehkäisee jarrujen kirskuntaa. Levitetään täytettävällä suihkupullolla (myydään erikseen). 5 l.
Vaara
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Ärsyttää ihoa. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Helposti syttyvä neste ja höyry.
Näytä varoitusmerkit
Hävitä sisältö/pakkaus on toimitettava jäteasemalle. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä. EI saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.