790
23,94 / L

Sisustuslakka

Tuotenro. 30-554
Puolihimmeä uretaanialkydipohjainen lakka. Kaikelle sisustuksessa käytettävälle puulle. Muodostaa vahvan ja miellyttävän pinnan. Puhtaat puupinnat esikäsitellään kirkkaalla lakalla, esimerkiksi venelakka 30-552, jotta saadaan mahdollisimman kiiltävä lopputulos. Aiemmin lakatut pinnat mattahiotaan ennen lopullista käsittelemistä. 330 ml.
Varoitus
Syttyvä neste ja höyry. Sisältää 2-butanonoksiimia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Näytä varoitusmerkit
Hävitä sisältö/pakkaus on toimitettava kierrätettäväksi voimassaolevien määräysten mukaisesti. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin jos ilmenee pahoinvointia. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Vältä höyryn/suihkeen hengittämistä. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

Tähän tuotteeseen liittyvät tuotteet