550
11,- / L

Vaha asuntovaunuille ja -autoille

Tuotenro. 36-7501
Helposti levitettävä nestemäinen kovavaha. Suojaa suolalta, hapettumiselta ja auringon UV-säteilyltä. Muovi-, maali- ja metallipinnoille. 500 ml.

Tee näin:
  • Ravista pulloa hyvin ennen käyttämistä.
  • Pese asuntovaunu tai -auto huolellisesti.
  • Levitä vahaa runsaasti puhtaalla pehmeällä kankaalla.
  • Anna vahan kuivua perusteellisesti.
  • Kun pintaan on tullut harmaa kalvo, pyyhi pintaa puhtaalla kankaalla tai trasselilla ympyrän muotoisin liikkein.
  • Käännä kangas tai trasseli usein.
  • Jos vahaaminen tehdään huolellisesti, se kestää 5–6 kuukautta,
  • Saat parhaat tulokset, jos pinta käsitellään ensin Bilteman Kiillotusaineella asuntovaunuja ja -autoja varten.
Vaara
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Ärsyttää ihoa. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Helposti syttyvä neste ja höyry.
Näytä varoitusmerkit
Hävitä sisältö/pakkaus noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/ kansainvälisiä määräyksiä. Varastoi lukitussa tilassa. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. Valumat on kerättävä. Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. EI saa oksennuttaa. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin jos ilmenee pahoinvointia. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Käytä kipinöimättömiä työkaluja. Käytä räjähdysturvallisia sähkö/ilmanvaihto/valaisin/…/laitteita. Säiliö ja vastaanottavat laitteet on maadoitettava/yhdistettävä. Säilytä tiiviisti suljettuna. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

Tähän tuotteeseen liittyvät tuotteet