Rakenna terassi itse

Rakenna terassi itse

Terassi on käytännöllinen ja mukava ulkotila, olipa se sitten perustusten päälle rakennettava malli tai suoraan maan pinnalle sijoitettava lautakansi. Pienellä suunnittelulla voit rakentaa sen myös itse. Lautakansi on yksinkertaisin ja usein myös luonnollisin valinta, koska se asetetaan suoraan maan päälle. Neliskulmaisen laatta-alueen sijaan voit hyvin suunnitella terassin myös pihan mukaan, esimerkiksi niin, että se rajoittuu rinteeseen tai luonnonkallioon.

Kiinteä alusta
Aloita tekemällä lautakannen alustasta mahdollisimman kiinteä ja tasainen. Tee siihen sopiva kallistus niin, että vesi valuu pois terassin alta. Ylimmäinen 30 cm:n osuus maaperästä eristetään maanpeitekankaan avulla. Kankaan päälle laitetaan karkeaa soraa. Tällä kankaalla on kaksi tehtävää: se pitää hiekan paikallaan sekä estää rikkaruohojen kasvamisen lautojen välistä.

Tiivistä hiekkakerros jyrän avulla. Varmista rakentamisen aikana, että perustassa säilyy kaltevuus, joka johtaa veden pois. Laatoituksen voi tehdä myös epätasaiselle alustalle. Silloin epätasaiset kohdat täytetään murskeen avulla. Tasaa maan pinta murskeella, asenna kangas ja lisää mursketta sen päälle. Kun perusta on sellainen kuin haluat, voit aloittaa itse terassin rakentamisen. Mikäli haluat kannesta mahdollisimman matalan, kaiva runkopuut (alle tulevat palkit) osittain sorakerrokseen.

Laudoitus tehdään (28 mm) terassilaudoista tai valmiiksi kootuista puulaatoista. Jos käytät terassilautaa, runkopuiden väli voi olla 60 cm. Pidä lautojen väli tasaisesti samana suorakulman varren avulla.

Laudoitus palkiston päällä
Jos terassin sijoituskohta on hyvin epätasainen, rakenteena voi käyttää pohjalaudoitusta ja palkkeja. Tämä malli nousee palkkien vuoksi hieman korkeammalle maan pinnasta. Aloita sijoittamalla pohjalaudat (koko 48 x 98) vaakasuoran sorakerroksen päälle. Varmista, että laudat ovat vaakasuorassa vesivaa’an avulla – silloin koko rakennelma lähtee muodostumaan oikein.

Palkit sijoitetaan kulkemaan pohjalaudasta toiseen. Jätä pohjalautojen väliin 100–120 cm ja palkkien väliin 60 cm. Kiinnitä palkkien reunat lappeelleen asennettavan etulaudan avulla. Tee sen jälkeen kansi (lattia) terassilaudoista (28 mm).

Tarvitsetko rakennusluvan?
Jos et ole varma, ota yhteyttä kuntaan, ennen kuin aloitat rakentamisen. Muista, että rakentajana sinä vastaat, että terassi on kaavoitus- ja rakennusmääräysten mukainen.

Terassi
Terassin voi rakentaa myös pylväiden tai muuntyyppisten perustusten päälle. Silloin terassi nousee korkeammalle ja maantasolle kuljetaan portaiden kautta. Tämän mallin rakentaminen kestää pidempään kuin maanvaraisen terassin ja se vaatii myös enemmän suunnittelua. Aloita mittapiirustusten tekemisestä.

Merkitse terassin ääriviivat maahan narulla ja korkeus talon seinään liitunarun avulla. Poista multakerros kokonaan terassin alta ja laita tilalle hiekkaa tai soraa. Kiinnitä kantavat palkit talon seinään ja sen takana oleviin palkkeihin. Perustusten välinen etäisyys saa olla enintään kaksi metriä. Kantavien palkkien ja ensimmäisen rivin perustusten etäisyyden tulee olla sama. Laske perustusten paikat käyttämällä apuna mittakeppejä (listoja, joka lyödään maahan narua varten).

Asenna mursketta perustuksille kaivettujen kuoppien pohjalle ja tiivistä murske hyvin perustuksen avulla. Jos käytät perustuksena pylväitä, niiden on oltava kyllästettyä puuta. Katkaise pylväät niin, että niiden päät ovat kymmenen senttimetriä valmiin terassin lattiatasoa korkeammalla. Mikäli pylväiden tarkoituksena on kannattaa kaiderakennetta, katkaistaan ne sen korkeudelle. Kiinnitä 48 x 198 mm:n kyllästetty palkki seinässä olevaan kantavaan palkkiin ja pylväisiin 6 x 100 mm:n ruostumattomilla ruuveilla. Kiinnitä samanlainen palkki eteen. Muista tarkistaa, että palkit ovat vaakasuorassa.

Kiinnitä palkkikenkä kantavaan palkkiin ja etupalkkeihin ja asenna palkit 600 mm välein kantavasta palkista etupalkkiin. Kiinnitä palkit mahdollisia portaita varten. Askelman korkeuden tulee olla 14 – 20 cm, jotta portaita on mukava kulkea. Jaa portaiden korkeus askelmien määrällä. Askelmien maksimisyvyys on 24 cm. Asenna 28 x 120 mm:n terassilaudat. Tee mahdollinen kehikko, joka reunustaa kannen kauniisti ja peittää lautojen päät. Pidä lautojen väli tasaisesti samana suorakulman varren avulla. Kiinnitä terassilaudat jokaiseen tukipalkkiin ruostumattomilla 4,2 x 55 mm terassiruuveilla. Upota ruuvien kantoja 1 mm lautojen sisään.