Chassidelar till bilar

Bilens chassidelar samarbetar för att göra din resa komfortabel och kursstabil även vid körning på ojämna och lutande vägar, eller vid kraftiga kurvor. Slitna chassidelar bör bytas ut så snart det upptäcks eftersom det förändrar bilens beteende negativt och ökar slitaget på däcken.