Köpguide - Tillsatsmedel

Köpguide - Tillsatsmedel

Så väl nya som äldre bilar behöver vissa tillsatsmedel för att fungera optimalt. Det finns olika typer av tillsatsmedel, som alla har olika användningsområden och olika egenskaper. Tillsatsmedel kan, beroende på vilken typ av tillsatsmedel du köper, underlätta vid kallstarter, rengöra bränslesystem, minska på slitaget i motorn och skydda mot frost och korrosion.

I vårt sortiment av tillsatsmedel hittar du:

  • AdBlue
  • Bromsvätskor
  • Drivmedeltillsatser
  • Glykol
  • Övriga tillsatsmedel