Tillsatsmedel

Bilar, både nya och gamla, behöver vissa tillsatsmedel. Nyare dieselbilar kräver AdBlue®. AdBlue är ett additiv, en färglös basisk vätska, som används med s.k. selektiv katalytisk reduktionsteknik, SCR-teknik, för att rena bilens avgaser. Äldre bilar kan behöva andra drivmedelstillsatser.