990
9,90 / L

Clear Pool

Art. 36-477
Estää kerrostumien muodostumisen uima-altaisiin. Vaahtoaa vain vähän. pH-neutraali. 1 l.

Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

Käyttäminen
Tarkista pH-arvo ja säädä se välille 7,0–7,4. Klooria tulee olla 0,6–1,0 mg/l.

Kauden alkaessa lisää 1 dl Clear Pool 10 m³:ä vettä kohden. Lisää tämän jälkeen 0,5 dl Clear Pool 10 m³:ä vettä kohden kerran viikossa.

Kaada aine sisäänmenoventtiileihin tai tasaisesti veden pinnalle. Uima-allasta voidaan käyttää heti aineen lisäämisen jälkeen.

Säilyttäminen: Kuivassa paikassa suojassa pakkaselta. Alkuperäispakkauksessa huoneenlämmössä säilytettynä Levänestoaine säilyy vähintään kolme vuotta.

Varoitus! Älä koskaan sekoita Clear Pool muiden kemikaalien kanssa! Lue turvallisuusohjeet huolellisesti. Säilytä aine alkuperäisessä pakkauksessaan poissa lasten ulottuvilta sekä suojassa pakkaselta ja suoralta auringonvalolta.

Ärsyttää silmiä ja ihoa. Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Ei saa tyhjentää viemäriin; tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.

Ensiapuohjeet
Hengitettyä: Tajuton pidettävä ja kuljetettava kyljellään. Ihokosketuksessa: Pestävä heti vedellä ja saippualla ja huuhdottava hyvin.
Aineen päästyä silmiin: Silmiä huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja. Oireiden kestäessä käännytään lääkärin puoleen.
Nieltyä: Käännyttävä lääkärin puoleen oireiden jatkuessa.

Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle Yleisohjeita: Vesistövaarallisuusluokka 2: Vesistöä vaarantava. Estetään pääsy pohjaveteen, vesistöihin, viemäristöön. Juomavesi vaaraantuu jo pienten määrien päästessä maaperään.
Huomioikaa varoitukset ja turvallisuusohjeet! Säilytetään lasten ulottumattomissa. Kuljetetaan ja säilytetään seisovana alkuperäis-pakkauksessa,viileässä ja ei suorassa auringon paisteessa.
Puhdistamattomat pakkaukset.
Lue lisää altaan hoitamisesta

Clear Pool, 1 l