Få ut det mesta av ditt elcykelbatteri

Få ut det mesta av ditt elcykelbatteri

Biltema använder Lithiumbatterier med celler från kända varumärken som tex LG, Samsung och Panasonic. Ett batteri till en elcykel är en förbrukningsvara och förväntad livslängd är 3-5 år om det sköts och underhålls på rätt sätt.

När Biltema köper in batterier till våra elcyklar är det extremt viktigt för oss samt att leverantören vi samarbetar med följer de lagar och regler som finns. För att uppnå detta arbetar Biltema alltid efter en Code of Conduct (COC) tillsammans med våra handelsavtal. Vi har dessutom ett team och central avdelning som ständigt arbetar med dessa frågor och gör frekventa kontroller och fabriksbesök.

Allmänt

 • Läs manualen noggrant och förstå innehållet för att få reda på vad som gäller för just ditt batteri. Det kan skilja en del mellan de olika modellerna. Har du frågor så kontakta ditt närmaste varuhus.

 • Räckvidden är uppskattad och grundad på optimala förhållanden. Vind, temperatur, last, hastighet, hur mycket hjälp som tas från motorn, väglag och lufttryck i däcken påverkar såklart. Det finns ingen standardiserad mätmetod så det är ytterst svårt att jämföra olika cyklar mot varandra.

 • Batteriet ska alltid laddas och förvaras inomhus i normal rumstemperatur.

 • Batteriet ska alltid laddas under en längre tid första gången (oftast 12-14 timmar), kontrollera i manualen vad som gäller för just ditt batteri.

 • Använd aldrig ett oladdat batteri.

 • Om du under garantitiden eller den treåriga reklamationstiden får problem med din elcykel eller ditt batteri, kontakta ett Biltemavaruhus snarast möjligt. Detta för att Biltema på bästa sätt kunna hjälpa dig med vad som är det egentliga felet. Öppna aldrig batteriet, och låt aldrig en tredjepartsverkstad reparera eller modifiera ditt batteri då detta kan framkalla fara för dig. Garanti för elcykel och batteri upphör om batteriet öppnas. 

 • Öppna aldrig ett Lithiumbatteri, detta kan medföra livsfara.

Förläng livstiden

 • Använd alltid originalladdaren. Laddare finns som reservdel i Biltemas varuhus.

 • Batteriet har inte full kapacitet förrän efter upp till 20 laddcykler (kan variera mellan de olika modellerna).

 • I möjligaste mån försök hålla batterikapaciteten mellan 20-80%. Dvs kör aldrig slut på batteriet helt, samt ladda aldrig batteriet helt fullt. Detta ökar livslängden på batteriet.

 • Det är bättre att ladda batteriet tex varannan dag nån timme, än att ladda det fullt en gång i veckan.

 • Ladda aldrig ett varmt batteri, dvs om du precis använt cykeln så är batteriet varmt och du bör vänta ca 30 min tills det svalnat helt.

 • Använd inte batteriet direkt efter laddning, vänta cirka 30 minuter så att batteriet hinner svalna.

 • Vid långtidsförvaring, tex under vintern (om cykeln inte används) bör batteriet ha mellan 30 och 60% laddning, du ska alltså aldrig långtidsförvara ett fulladdat eller tomt batteri, och du ska alltså aldrig låta ditt batteri stå på konstant laddning under långtidsförvaring. Du bör dock underhållsladda ditt batteri med jämna mellanrum, dock bara en kortare stund på runt en timme. Vissa batterier kan man manuellt försätta i viloläge vid längre tids förvaring, titta ändå över batteriets kapacitet med jämna mellanrum så det inte laddas ur och ladda det en kortare stund för att hamna mellan 30 och 60% kapacitet. Om man har ett batteri med viloläge så kan detta med fördel aktiveras manuellt. Batteriet tar aldrig skada av viloläget, tvärtom så mår det bra av det, så använd det.

 • Anslut alltid batteriladdaren till batteriet först, och därefter till vägguttaget.

 • Ladda aldrig ett fuktigt eller blött batteri, vänta tills det torkat upp i rumstemperatur.

Inbyggd intelligens

Ett batteri till elcykel är inte bara ett batteri, det finns i batterilådan en skyddskrets som kontinuerligt övervakar battericellerna. Denna övervakning gör bland annat att om ett fel på en enskild cell detekteras, så kommer denna skyddskrets  att stänga ner batteriet så att det inte längre går att använda eller ladda. Det finns även andra mätningar som görs av skyddskretsen, alla dessa är till för din säkerhet.