Klingor och skivor för kapning

Diamantkapklingor och kapskivor för torr- eller våtkapning av olika material såsom marmor, sten, tegel och kakel. Läs specifikationen så att du använder rätt klinga/skiva för maskinen och arbetsuppgiften.

0 Träffar