Bits och bitsmejslar

Med en bra bitsmejsel eller ett spärrhandtig kan du enkelt montera ett bits som passar skruven. Det finns många olika sorters bits, till exempel insexbits, spårbits, pozidrivbits och torxbits. Sträva alltid efter att använda rätt bits för skruven, annars finns risk att skruven slits sönder.

 

0 Träffar