Biltemas miljövänliga byggen

Biltemas miljövänliga byggen

Biltema bygger ständigt nya varuhus och kommer öka tempot i detta nybyggande. Alltid med miljö och hållbarhet som ledstjärnor.

Att bygga varsamt, noga och kostnadseffektivt kräver byggare av högsta klass. Därför samarbetar Biltema med lokala byggbolag med hantverkare av högsta kvalitet, som kan klara så komplexa byggen som ett nytt, stort Biltemavaruhus.

Valet av byggmaterial görs noggrant, endast långsiktigt hållbara material väljs, vilket ger minskat underhåll och renovering.

Tröga hus

Biltema bygger så kallade tröga hus. Specialbetong används därmed till både väggar och tak. På så vis märks inte väderomslag inomhus, vilket skapar ett behagligt klimat för såväl kunder som alla medarbetare. Utöver det, läggs även ett extra tjockt lager med isolering på taket. Det hjälper varuhusen att inte reagera på väderomslag och är bra med tanke på brandsäkerhet.

Betongväggarna bryter dessutom ned bilarnas avgaser. Dessutom kan betongen hålla sig ren eftersom materialet bryter ned såväl alger, mossor, smuts och graffiti.

Till Biltema-varuhusens golv används granit, ett naturmaterial som bara ska rengöras med en roterande borste och rent vatten. Det gör att inga kemikalier behövs.

LED

Belysningen är närvarostyrd. Det gör att belysningen endast är tänd när någon är i lokalen. LED används som ljuskälla. Tack vare detta har det sparats hundratusentals kilowattimmar.

Varuhusens fönster är självrengörande. Detta minskar behovet att tvätta dem. Och minskar användandet av kemikalier.

Biltema fortsätter att ständigt finna nya, smarta lösningar för att effektivisera byggandet av nya varuhus, tillsammans med duktiga byggföretag. På så vis får vi ännu trevligare, miljösmartare och mer hållbara varuhus.

Solcellspaneler

Under 2022 påbörjade Biltema sin största miljöinvestering i koncernens historia. För att säkra tillgången till energi och i slutändan bli självförsörjande satsar Biltema på att installera solceller på alla sina fastigheter. Förutom att förse våra varuhus och lager med energi så kommer eventuellt överskott under sommarmånaderna säljas tillbaka, och på så vis bidra till mer förnybar energi på marknaden.