Filter till bilservice

Din bil är utrustad med flera olika filter som skall bytas enligt bestämda intervaller. Byte av filter är ofta något du som bilägare kan göra själv och kräver inga dyra specialverktyg. Genom att följa utbytesintervallen minimerar du bränsleförbrukningen, minskar motorslitaget och får en bra luftkvalité i kupén.