Skrovvård – underhåll gör gott för din båt

Ta hand om din båt genom att regelbundet se över skrovets kondition. Håll rent och täta springor och läckor. Vi har produkter för att tvätta, vaxa och polera samt maskiner som underlättar arbetet.