1690

Katonpesuaine

Tuotenro. 36-72090
Poistaa helposti ja tehokkaasti lian ja muun kasvuston. Yhdistä puutarhaletku suoraan suuttimeen, joka annostelee aineen automaattisesti oikein. Voidaan annostella myös käsin (1 osaa pesuainetta, 5 osaa vettä). Sopii betoni- ja tiilikattolaatoille sekä käsitellyille peltikatoille. Tiiviste, pakkaus riittää 120 – 150 m² kattoalalle. 2,5 l.

Käyttöohje
 • Ravista kanisteria, yhdistä letku suuttimeen ja avaa vesiliitäntä.
 • Käännä säädintä myötäpäivään. Suutin annostelee pesuaineen vedenpaineen mukaan. Jos sisältö tyhjentyy liian nopeasti, vähennä vedenpainetta. Jos vedenpaine on alhainen, käytä mahdollisimman lyhyttä letkua.
 • Estä roiskuminen tekemällä useita suihkutuksia alhaisella paineella. Suihkutusmäärän pitää olla niin vähäinen, ettei nestettä valu kattokouruihin.
 • Jos pinnoite on vahva, käsittely voidaan joutua toistamaan. Odota ensin muutama viikko.
 • Käsittelyn sekä säätilan ja tuulen yhteisvaikutus irrottaa kasvustokerrostumat katosta.

  • Käsiannostelu
   1 osa pesuainetta sekoitetaan 5 osaan vettä.

  • HUOM!Älä käytä pesuainetta, mikäli vuorokauden aikana on odotettavissa sadetta. Jos aine huuhtoutuu katolta liian aikaisin, sen teho heikentyy.

HUOM! Käytä pesuainetta vain tuulettomana päivänä, ettei sitä roisku silmiin, kasvoille/iholle.

HUOM! Suojaa lähistöllä olevat kasvit. Roiskeet huuhdellaan runsaalla vedellä.
Vaara
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Voi syövyttää metalleja.
Näytä varoitusmerkit
Hävitä sisältö/pakkaus noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/ kansainvälisiä määräyksiä. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.