1790

Katonpesuaine

Tuotenro. 36-72090
Poistaa helposti ja tehokkaasti lian ja muun kasvuston. Yhdistä puutarhaletku suoraan suuttimeen, joka annostelee aineen automaattisesti oikein. Voidaan annostella myös käsin (1 osaa pesuainetta, 5 osaa vettä). Sopii betoni- ja tiilikattolaatoille sekä käsitellyille peltikatoille. Tiiviste, pakkaus riittää 120 – 150 m² kattoalalle. 2,5 l.
Vaara
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Voi syövyttää metalleja.
Näytä varoitusmerkit
Hävitä sisältö/pakkaus noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/ kansainvälisiä määräyksiä. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

Tähän tuotteeseen liittyvät tuotteet