790
19,75 / L

Spraykitti

Tuotenro. 36-689
Pienten hionta- ja maalausvaurioiden tai naarmujen tasoittamiseen ja täyttämiseen. Mainiot täyttämis- ja kuivumisominaisuudet. Tarttuu hyvin juoksevuutensa ansiosta. Suojaa korroosiolta, jättää tasaisen pinnan, jossa ei ole huokosia. Ei sisällä raskasmetalleja. Ei sisällä lyijyä, kadmiumia eikä kromia. Sidosaine: Nitrohartsiyhdiste. Käsitelty pinta on pölykuiva 5–10 minuutin kuluttua. Käsittelykuiva noin 30–40 minuutin ja läpikotaisin kuiva 24 tunnin kuluttua. Kovettunut, hiottu ja pohjustettu pinta voidaan maalata kaikilla Bilteman automaaleilla. 400 ml.
Vaara
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
Näytä varoitusmerkit
Hävitä sisältö/pakkaus noudattaen paikallisia, alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lämpötiloille. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin jos ilmenee pahoinvointia. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Vältä höyryn/suihkeen hengittämistä. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Lue merkinnät ennen käyttöä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

Tähän tuotteeseen liittyvät tuotteet