390

Pakkasnestemittari

Art. 15-1409
Näyttää selkeästi kiehumispisteen ja jäätymiseltä suojaamisen tehon. Mittaa etyleeniglykolin pakkassuojauksen ja kiehumispisteen Jäätymispiste -43 °C – -12 °C. Kiehumispiste: 124 °C – 131 °C.