2490
24,90 / L

2-komponenttinen polyuretaanilakka

Tuotenro. 30-553
  • Kiiltävä kirkas 2-komponenttinen PU-lakka puulle, vanerille, lasikuidulle ja epoksille. Kestää meriympäristössä erittäin hyvin. Suojaa hankaukselta, bensiiniltä ja öljyiltä. Tehokas UV-suoja. Käytetään epoksipintojen suojaamiseen kellastumiselta.
  • Siveltäessä käsittelemättömälle puulle ensimmäistä kertaa lakka ohennetaan 15–20 %:llä Ohenninta nro 3. Toisella sivelykerralla ohennetaan tarvittaessa 5–10 %:lla Ohenninta nro 3.
  • Aiemmin lakattu hyväkuntoinen pinta hiotaan kevyesti 280–300:n hiomapaperilla.
  • Aiemmin lakatusta huonokuntoisesta pinnasta poistetaan kaikki vanha lakka. Hio puupinta puhtaaksi.
  • Saat parhaat tulokset lakkaamalla 4–8 kerrosta. Hio lakkauskertojen välillä 280–320:n hiomapaperilla. Poista hiomapöly kevyesti Bilteman imukankaalla 30500.
  • Polyuretaanilakkaa ei saa levittää runsaasti liikkuvalle puulle eikä ilmankosteuden ylittäessä 80 %. Puun kosteus ei saa ylittää 14 %. Ei pysyvästi veden alle jääville pinnoille.
  • Parhaat lakkaustulokset saadaan lämpötilan ollessa 15–20 °C.
Sekoitussuhde: 4:1
Levittäminen: Siveltimellä, telalla tai ruiskulla
Levityslämpötila: 5–35 °C
Riittoisuus: 10–12 m²/l
Ohentaminen ja välineiden puhdistaminen: Ohenne nro 3
Aika, jonka kuluessa sekoittamisesta lakka on käytettävä: 3 tuntia lämpötilassa 20 °C
Lämpötila: 10 °C | 15 °C | 20 °C | 30 °C
Päällemaalattavissa: 18 h | 12 h | 8 h | 6 h
Täysin kovettunut: 3 vuorokauden kuluttua.

HUOMIO! Ei sovellu aiemmin 1-komponenttilakalla lakattujen pintojen lakkaamiseen. Jos olet epävarma, lakkaa kokeeksi pieni osa pintaa.
Kovetin
Varoitus
Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Haitallista hengitettynä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Ärsyttää ihoa. Syttyvä neste ja höyry. Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Näytä varoitusmerkit
Hävitä sisältö/pakkaus noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/ kansainvälisiä määräyksiä. Varastoi lukitussa tilassa. Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen hiilidioksidilla. Sammutukseen ei saa käyttää vettä. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
Pohja-aine
Varoitus
Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Ärsyttää ihoa. Syttyvä neste ja höyry.
Näytä varoitusmerkit
Hävitä sisältö/pakkaus noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/ kansainvälisiä määräyksiä. Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen hiilidioksidilla. Sammutukseen ei saa käyttää vettä. Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

Tähän tuotteeseen liittyvät tuotteet