2990
29,90 / L

Epoksitäyte

Tuotenro. 30-628
2-komponenttinen epoksitäyte, ei liuottimia. Korjaamiseen sekä täytteeksi vesilinjan ylä- ja alapuolelle. Tarttuu hyvin polyesteriin, epoksiin, metalliin ja puuhun. Nopeasti kovettuva, helppo hioa. 2 x 500 ml.
Pohja-aine
Varoitus
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Ärsyttää ihoa. Sisältää epoksihartseja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Näytä varoitusmerkit
Hävitä sisältö/pakkaus on toimitettava kierrätettäväksi voimassaolevien määräysten mukaisesti. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue merkinnät ennen käyttöä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.