Köp rätt kompressor

Med en kompressor kan du göra allt från att pumpa luft till att driva stora tryckluftsmaskiner, men det är viktigt att köpa en kompressor som klarar arbetsuppgiften.

En batteridriven minikompressor kan pumpa däck, fotbollar och luftmadrasser, men ska du arbeta med tryckluftsverktyg krävs en verkstadskompressor med tillräcklig kapacitet för arbetsuppgiften. Välj helst en kompressor med viss överkapacitet eftersom detta minskar slitaget och risken för överhettning, samt minskar den tid kompressorn behöver för att svalna. Tänk på att god ventilation ökar både livslängd och prestanda!