Krafthylsor

Krafthylsor används för maskindragning men kan även rekommenderas för handdragning när skruven sitter ovanligt hårt.