Transport

Transport

BILTEMA Logistics arbetar med att bli mer klimatsmart med transport av BILTEMAs produkter. Några av åtgärderna som BILTEMA Logistics arbetar med är:

  • Vid långa transporter används det transportpall gjorda i papp. Transporten blir lättare och det blir inga returtransporter med tom pall. Det ger mindre utsläpp av CO2 och transportpallen skickas på återvinning.
  • Järnvägstransport används till de butiker som det är möjligt.

BILTEMA invisterar på järnvägstransporter av miljöskäl. Tågtransporterna till butikerna i de norra delarna av Sverige påbörjades efter det att det första lagret byggdes i Halmstad 2007. Tågtransporterna utvidgades sedan i Norge som började 2017 som ett test. Inledningsvis fick fem varuhus varor via tåg som har avgått ett par gånger i veckan. Försöken föll så väl ut att det successivt har byggts ut. Hälften av BILTEMA-varuhus i Norge får nu sina leveranser per tåg. Mer än hälften av alla norska transporter kommer därigenom att ske på järnväg. Det motsvarar ungefär 80 lastbilar varje vecka. Koldioxidbesparingen beräknas till nästan 90 procent eller 5.100 ton koldioxid årligen. Planer finns på ännu fler järnvägstransporter i hela Norden.

BIRGMA ansvarar över de globala transporterna som sker i världen. Vi väljer transportörer som kan uppfylla de krav vi har för att kunna fortsätta med vår tillväxt och utveckling. En partner som förstår vår verksamhet och kan hålla jämna steg med utbudet och efterfrågan.  Vi lägger stor vikt på digitala lösningar och optimera godsvolymen under transport - vilket i sin tur minskar miljöpåverkan genom att vara klimat och resurseffektiva.