FN:s Globala mål

FN:s Globala mål

BILTEMA har valt att fokusera på följande 10 mål till 2030.

Genom BILTEMA Foundation hjälper vi utsatta människor att få stöd inom utbildning, sjukvård och välfärd. Detta är en egen satsning där olika välgörenhetsorganisationer inom norden samt utvecklingsländer runt om i världen får hjälp.

SDG icons nr 1, 2, 3, 4 and 10.jpg

På Biltema tror vi på mångfald. Vi tror helt enkelt att vi kompletterar och utvecklar varandra bäst genom att vara olika, och inte göra bedömningar utifrån kön eller etnisk tillhörighet på så sätt utvecklas och skapa ett jämställt Biltema! Vi är även Hela familjens varuhus. Vi tror på att kunna erbjuda alla något från vårt sortiment oavsett kön eller ålder.

E-WEB-Goal-05.jpg

I en ny satsning på solpaneler hoppas vi kunna öka andelen förnybar energi i koncernen. Idag använder vi redan bergvärme i våra varuhus som är både förnyelsebar och miljövänlig.

E-WEB-Goal-07.jpg

Vi tar ett stort ansvar för goda arbetsvillkor hos våra leverantörer. Hälsa och välbefinnande går hand i hand i ett sund produktionsled. Hållbar utveckling gällande konsumtion och produktion strävar vi på BILTEMA alltid efter. Vi strävar mot att flertalet av våra leverantörer använder sig av förnybar energi (el, värme, kyla och andra bränslen) i all produktion.

SDG icons nr 9, 12 and 13.jpg