Alkaliska batterier

Alkaliska batterier de vanligaste modellerna. Passar kameror, radiostyrda leksaker, cykellampor, ficklampor m.m.