Brandfiltar

Brandfilt är en viktigt säkerhetsprodukt som är viktig att ha i hemmet och att den är lättillgängliga om olyckan skulle vara framme.