Kikare – populära vid utflykten

Kikare är ett användbart verktyg, eller tillbehör, när du vill fågelskåda, eller ha den tillgänglig för att på ett tyst sätt kunna skåda vad som sker under pågående jakt. Till havs är det nästan nödvändigt att ha en kikare till hands.