3490

Färgspruta ES 350

Art. 17-449
Lågtrycksspruta med steglös reglering av flödet för sprutmålning av vatten- och lösningsmedelsbaserade färger och lacker, träskyddsmedel, underredsbehandling, växtskyddsmedel och motortvätt. Levereras DIN-bägare, extra munstycke 1,8 mm samt 700 ml behållare.

En lågtrycksspruta arbetar med en stor mängd uppvärmd luft under lågt tryck som finfördelar färgen. Detta medför att nästan ingen färdimma bildas, det minskar torktiden samt risken för att färgen rinner. Färgspillet är mindre än för en traditionell färgspruta.

Lågtryckssprutan är inte avsedd för:
  • väggfärger (emulsionsfärger) vilka är avsedda att strykmålas eller rollas
  • slamfärger, brandskyddsfärger och vissa typer av metallfärger
  • alkaliska eller syrabaserade färger
  • brandfarliga färger eller medel som har en flampunkt lägre än 55°C.
TEKNISKA DATA
Art nr: 17-449
Modellbeteckning: Färgspruta ES 350
Spänning / frekvens: 230 V/50 Hz
Effekt: 350 W
Max flöde:
Med 2,6 mm:s munstycke: 800 ml/min
Med 1,8 mm:s munstycke: 400 ml/min
Volym, behållare: 700 ml
Max viskositet: 60 din/s
Munstycke: 1,8 mm och 2,6 mm
Isoleringsklass: Class II
Skyddsklass: IP X0
Mätmetod ljudtryck LPA: EN ISO 3744
Uppmätt ljudtryck LPA: 76,13 dB(A)
Osäkerhet K: 3,0 dB(A)
Garanterat ljudtryck LPA: 79 dB(A)
Mätmetod ljudeffekt LWA: EN ISO 3744
Uppmätt ljudeffekt LWA: 87,13 dB(A)
Osäkerhet K: 3,0 dB(A)
Garanterad ljudeffekt LWA: 90 dB(A)
Mätmetod vibrationer: EN 60745-1 Vibrationer: < 2,5 m/s2 Osäkerhet: 1,5 m/s² Elkabel: 3,0 m Vikt: 1,4 kg Dimension: 27 x 10 x 25 cm