Från
230

Koncentrerad spolarvätska

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Spolarvätska. För året-runt-bruk. Löser effektivt vägsalt, trafikfilm, insektsrester, asfaltfläckar, olja och andra föroreningar på bilrutan. Skonsam mot lack, torkarblad och gummilister.

OBS! FÅR INTE FÖRTÄRAS.

 • SPOLARVÄTSKA 1L KONCENTRAT

  SPOLARVÄTSKA 1L KONCENTRAT

  Art. 36-5008
  250
  2,50 / L
  Fara
  Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser.
 • SPOLARVÄTSKA 4L KONCENTRAT

  SPOLARVÄTSKA 4L KONCENTRAT

  Art. 36-5018
  690
  1,73 / L
  Fara
  Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser.
 • SPOLARVÄTSKA 10L KONCENTRAT

  SPOLARVÄTSKA 10L KONCENTRAT

  Art. 36-5028
  1490
  1,49 / L
  Fara
  Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser.

Koncentrat, frysskyddar ner till -30 °C vid spädning 1:1

 • SPOLARVÄTSKA 10L KONCENTRAT

  SPOLARVÄTSKA 10L KONCENTRAT

  Art. 36-5035
  10 l
  1490
  1,49 / L
  Fara
  Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation.
 • SPOLARVÄTSKA 1L KONCENTRAT

  SPOLARVÄTSKA 1L KONCENTRAT

  Art. 36-5005
  1 l
  250
  2,50 / L
  Fara
  Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation.

Koncentrat, frysskydd ned till -30°C vid spädning 1:1

 • SPOLARVÄTSKA 1L KONCENTRAT FI

  SPOLARVÄTSKA 1L KONCENTRAT FI

  Art. 36-5004
  1 l
  230
  2,30 / L
  Fara
  Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation.

Andra kunder köpte också