Motoroljor

Alla våra motoroljor uppfyller kvalitetskraven hos ACEA och API.

Syntetisk eller mineral?

För normal bilkörning är syntetisk motorolja bäst. Den har lång livslängd och utmärkta köldegenskaper, vilket ger bättre skydd och lägre bränsleförbrukning. Biltemas mineral och semisyntetiska motoroljor är utmärkta alternativ för frekventa oljebyten eller motorer med specifika krav.

Longlife

Våra helsyntetiska Longlife-oljor innehåller speciella tillsatser som ger bra silitageskydd, värmeresistens och rengöringsförmåga vilket förlänger motorns livslängd

Vilket SAE-tal?

Ju högre SAE-tal en olja har, desto högre viskositet har den vid 100 °C, vilket är ett mått på oljans förmåga att bilda oljefilm under drift. W-talet (W=Winter) anger oljans flytegenskaper vid låga temperaturer. Biltemas helsyntetiska motorolja 5W-40 är därmed en så kallad multiviskositetsolja. Den har goda startegenskaper i kyla och upprätthåller smörjfilmen vid höga motortemperaturer.

0 Träffar