Motoroljor – öka motorns livslängd

Motorolja är avgörande för motorns prestationsförmåga och livslängd. Utan motorolja skulle motorn förstöras på några sekunder. Motoroljans huvuduppgift är nämligen att smörja motorn metalldelar och förhindra att de skaver mot varandra.