Ankra båten med rätt utrustning

När det är dags att ankra båten, se till att du har ett tillräckligt tungt ankare i förhållande till båtens vikt. Några meter kätting närmast ankaret hjälper till att hålla det nere. Om du vill lägga till vid en kobbe eller ett skär är det bra att ha med bergskilar och extra linor för att säkra förtöjningen. Till mindre båtar räcker det bra med en dragg. Skepp ohoj, ankaret är kastat!