Koll på nivåerna med marina mätare

Mätinstrument för marint bruk. Enkel montering med monteringsmutter.