Anoder till båtmotorer

Anoden fungerar som en elektrod som skyddar drev och motor från oxidation. Istället för att järn i motorn försvagas så har man en offeranod av oädel metall (zink) som ”äts upp” av ädlare metaller, t.ex. järn och koppar. Anoden är alltså en förbrukningsartikel som ska kontrolleras varje år och bytas när halva anoden är borta. Här hittar du olika typer av anoder för både inom- och utombordare.