850
11,33 / L

Kiviliima

Tuotenro. 36-110
1-komponenttinen polyuretaanivaahto esimerkiksi harkkoja, portaikkoja tai kattotiiliä varten. Tarttuu heti useimpiin materiaaleihin. Saumausvaahtopistooleihin 88-060 ja 88-061. 750 ml.

Ominaisuudet
 • Liimaa puuta, betonia, tiiltä, hiekkakiveä, kipsiä, puuta ja metallia.
  • Tarttuu heti. Kovettumisaika: 15–30 minuuttia.
 • Laajenee 5–10 % kovettuessaan.
 • Ei laajene eikä kutistu kovetuttuaan.
 • Kestää säätä ja vettä hyvin.

Levittäminen:
mukana hyväksytyt suojakäsineet. Levitetään lämpötilan ollessa +0 – +40 °C. Puhdista ja kostuta pinta. Ravistele pulloa huolellisesti ja kiinnitä se saumausvaahtopistooliin. Pitele pulloa ylösalaisin. Levitä vaahtoa harkolle tasaisena nauhana. Kiinnitä heti tai viimeistään 6 minuutin kuluessa

HUOMAUTUS!
Tarttuu vain rajoitetusti tiettyihin muoveihin tai tefloniin. Kovettumaton vaahto poistataan vaahdonpuhdistusaineella. Kovettunut vaahto poistetaan mekaanisesti.

Säilytetään pystyasennossa.

TEKNISET TIEDOT
 • Käsittelyaika: 6 ± 2 min (ASTM C1620)
 • Kovettumisaika: 15 – 30 min. (ASTM C1620)
 • Kovettuneen vaahdon paloluokitus: E (EN13501-1) B2 (DIN 4102-1)
 • Laajentuminen kovettumisen aikana: Jopa 5–10 %.
 • Väri: vaaleanpunainen.
 • Riittoisuus: 50–55 litraa vaahtoa.
 • Riittoisuus asennettaessa paneelia: 6 m².
 • Levityslämpötila: +0 – +40 °C.
 • Lämpötilankesto: -40 – +100 °C.
 • Säilyvyys: 12 kuukautta huoneenlämmössä
Vaara
Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Epäillään aiheuttavan syöpää. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Ärsyttää ihoa. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Näytä varoitusmerkit
Hävitä sisältö/pakkaus noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/ kansainvälisiä määräyksiä. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lämpötiloille. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin jos ilmenee pahoinvointia. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

Muut asiakkaat ostivat myös

Tähän tuotteeseen liittyvät tuotteet