590
29,50 / L

Dieselpolttoaineen lisäaine

Tuotenro. 36-675
Riittää noin 70 litraan. 200 ml.
  • Kaikille dieselmoottoreille
  • Puhdistaa ruiskutus- ja polttoainejärjestelmän
  • Helpottaa kylmäkäynnistyksiä
  • Estää jäätymistä
  • Estää veden tiivistymistä
  • Palauttaa moottorin suorituskyvyn
  • Vähentää moottorin kulumista
Vaara
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Räjähdysvaara kuumennettaessa suljetussa astiassa.
Näytä varoitusmerkit
Hävitä sisältö/pakkaus noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/ kansainvälisiä määräyksiä. Varastoi lukitussa tilassa. Valumat on kerättävä. EI saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

Muut asiakkaat ostivat myös

Tähän tuotteeseen liittyvät tuotteet