550
27,50 / L

Bensiinin lisäaine

Tuotenro. 36-674
Kaikille bensiini- ja etanolimoottoreille. Puhdistaa polttoainejärjestelmän ja parantaa polttoainetaloutta. Voitelee ruiskutus- ja polttoainejärjestelmän. Estää jään muodostumista. Estää kerrostumien muodostumista polttoainejärjestelmään ja palotilaan. Suojaa ruostumiselta. Helpottaa kylmäkäynnistyksiä. Estää nakutusta ja hehkusyttymistä. Palauttaa ruiskutustoiminnot ja polttoaineseoksen säätämisen ennalleen. Vähentää venttiilisarjan kulumista. Vaaratonta katalysaattoreille. 200 ml. Käyttöohje: Kaada pullon sisältö polttoainesäiliöön. Riittää noin 70 litraan polttoainetta.
Vaara
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Sisältää Etyleenidiamiini. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
Näytä varoitusmerkit
Hävitä sisältö/pakkaus noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/ kansainvälisiä määräyksiä. Varastoi lukitussa tilassa. Valumat on kerättävä. EI saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

Tähän tuotteeseen liittyvät tuotteet