590
29,50 / L

Bensiinin lisäaine

Tuotenro. 36-674
Kaikille bensiini- ja etanolimoottoreille. Puhdistaa kaasuttimen, ruiskutusjärjestelmän ja polttoainejohdot. Parantaa polttoainetaloutta. Helpottaa kylmäkäynnistyksiä. Riittää noin 70 litralle polttoainetta. 200 ml.
Vaara
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Sisältää Etyleenidiamiini. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
Näytä varoitusmerkit
Hävitä sisältö/pakkaus noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/ kansainvälisiä määräyksiä. Varastoi lukitussa tilassa. Valumat on kerättävä. EI saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

Muut asiakkaat ostivat myös

Tähän tuotteeseen liittyvät tuotteet