590
14,75 / L

Käynnistys-spray

Tuotenro. 36-526
Bilteman Käynnistysspray helpottaa polttomoottoreiden kylmäkäynnistystä. Säästää akkua ja käynnistysmoottoria. 400 ml. Käyttöohje: Suihkuta ainetta muutaman sekunnin ajan suoraan moottorin ilmanottoakkoon (ilmansuodattimeen, kaasuttimeen tai imuaukkoon). Käynnistä moottori välittömästi ja paina samalla kevyesti kaasupoljinta. Älä käynnistä moottoria samanalkaiseti kun suihkutat ainetta. Jos moottori ei käynnisty useammankaan yrityksen jälkeen, tarkista sytytsjärjestelmän toiminta. VAROITUS! Ei saa käyttää dieselmoottoreissa joissa on hehkutuskäynnistys.
Vaara
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Haitallista nieltynä. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
Näytä varoitusmerkit
Hävitä sisältö/pakkaus noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/ kansainvälisiä määräyksiä. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lämpötiloille. Varastoi lukitussa tilassa. EI saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

Tähän tuotteeseen liittyvät tuotteet