Takuu ja virhevastuu

Osalla Bilteman tuotteista on 3, 4, 5 tai 10 vuoden takuu, ja kyseisillä tuotteilla on alla olevan kuvan mukainen takuusymboli tuotesivulla sekä myyntipakkauksessa. Takuuajan pituus on merkitty myös ostokuittiin, joka toimii samalla takuutodistuksena. Tuotteen takuuaika lasketaan sen alkuperäisestä ostopäivästä, joka näkyy ostokuitista.

Mikäli takuuaikaa ei ole erikseen ilmoitettu, sovelletaan kyseisen tuotteen kohdalla kuluttajansuojalakia sekä lakisääteisiä virhevastuusäännöksiä.


newgaranti.jpg

Jos tuote rikkoutuu normaalikäytössä tai sitä asennettaessa tai siinä voidaan todeta materiaali- tai valmistusvirhe, Biltema korjaa vioittuneen tuotteen tai vaihtaa sen uuteen vastaavaan tuotteeseen. Mikäli tuotetta ei löydy enää Bilteman valikoimasta, tarjotaan tilalle vastaavanlainen korvaava tuote. Biltema päättää, mikä on sopiva korvaava tuote vioittuneen tilalle. Tuotteen käyttö- ja asennusohjeita on noudatettava tarkasti, sillä takuu korvaa ainoastaan valmistus- ja materiaalivirheet sekä ohjeiden mukaisessa käytössä syntyneet viat.

Biltema ei korvaa virhettä, joka on syntynyt tuotteeseen

  • normaalista kulumisesta
  • virheellisestä käytöstä, asennuksesta tai puutteellisesta huollosta
  • väärästä säilytyksestä
  • kilpailukäytössä tai
  • muusta ulkopuolisesta tekijästä, esimerkiksi iskusta.

Biltema noudattaa kuluttajansuojalakia ja sen sovelluksia. Biltema ei vastaa elinkeinotoiminnalle mahdollisesti aiheutuneista tappioista.