Från
290

Antibakteriell gel

[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Swedish (Finland)']
[Missing text '/productpage/payandcollectboxtext' for 'Swedish (Finland)']
[Missing text '/productpage/payandcollectreadmoretext' for 'Swedish (Finland)']
Används på torra händer och ska inte tvättas bort. Hygieniskt och bekvämt på resor, efter toalettbesök, före måltider, under förkylningstider m.m. Svagt parfymerad. Bruksanvisning: För bästa effekt, tvätta först händerna med tvål och vatten. Torka dem. Gnid därefter noggrant in gelen på händerna och låt dem lufttorka.
Innehåller: Alcohol, aqua, isopropyl alcohol, MEK, carbomer.
 • ANTIBAKTERIELL GEL 2X50ML

  ANTIBAKTERIELL GEL 2X50ML

  Art. 36-8770
  2 x 50 ml
  290
  29,- / L
  Fara
  Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Förvaras på väl ventilerad plats. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • ANTIBAKTERIELL GEL 500ML

  ANTIBAKTERIELL GEL 500ML

  Art. 36-8771
  500 ml, med pumpfunktion
  550
  11,- / L
  Fara
  Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Förvaras på väl ventilerad plats. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också