460

Propan/butan

Art. 17-623
Köp & Hämta
Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om Köp & Hämta
Försedd med självstängande, dubbelväggig ventil. Passar till produkter med standardgänga 7/16”. Innehåll 25 % propan, 75 % butan. Behållaren ska förvaras stående, skyddas från direkt solljus och ej förvaras eller utsättas för temperaturer över +50 °C. 300 g.
Fara
Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning. Extremt brandfarlig gas.
Visa skyddsangivelser
Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter