490

Propan/butan

Art. 17-623

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Försedd med självstängande, dubbelväggig ventil. Passar till produkter med standardgänga 7/16”. Innehåll 25 % propan, 75 % butan. Behållaren ska förvaras stående, skyddas från direkt solljus och ej förvaras eller utsättas för temperaturer över +50 °C. 300 g.
Fara
Extremt brandfarlig gas. Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter