1250

Poolvårdsset för pooler utan pump

Art. 36-4708
Köp & Hämta
Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om Köp & Hämta
Vattenvård för små barnpooler utan pump. I pooler utan reningssystem måste vattnet bytas dagligen för att inte bli ohygieniskt. Istället för att byta vatten varje dag kan en påse av denna produkt enkelt tillsättas och säkerställa vattenkvaliteten i upp till två veckor. Medlet motverkar mikrobiologisk tillväxt, är skumfritt och har ett neutralt pH-värde. För pooler: 800–1200 liter.

Läs mer om poolvård här
Varning
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Samla upp spill. Undvik utsläpp till miljön. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också