550

Doseringsflottör

Art. 36-474
För klortabletter vid underhållsklorering.