1050
4,20 / L

Träolja V

Art. 36-7882
Miljöanpassad olja för oljning av obehandlat eller tidigare oljat trä. Passar både utomhus som inomhus. Träolja V kan spädas med vatten. Baserad på en vattenemulgerad linolja med tillsats av vattenavvisande ämnen. Passar till ytor som utetrall, staket, inredning i båtar, möbler, snickerier. Ger en starkt vattentålig yta. Passar inte som grundolja och kan därför ej övermålas med färg. 2,5 l.
Innehåller 2-octyl-2H-isothiazol-3-one, 3-Jod-2-propynylbutylkarbamat. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.