Från
550

Väggspackel LW

Vattenbaserat allroundspackel, lämplig för spacklingsarbeten i våtutrymmen inomhus. Uppfyller kraven för spackelarbete i våtrum. Färg: grå/blågrå.
 • SPACKEL VÅTRUM LV 5 L.

  SPACKEL VÅTRUM LV 5 L.

  Art. 36-1321
  5 l
  1450
  2,90 / L
  Innehåller 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • SPACKEL LÄTT VÅTRUM LV  400ML

  SPACKEL LÄTT VÅTRUM LV 400ML

  Art. 36-1314
  400 ml.
  550
  13,75 / L
  Innehåller 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • Lösningsmedel: Vatten
  • Fyllförmåga: 0–4 mm
  • Kornstorlek: Max 0,15 mm
  • Densitet: Ca 1050 kg/m3
  • Torrsubstanshalt: Ca 59 %

Andra kunder köpte också