Från
590

Trallrent

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Koncentrerat och högeffektivt för rengöring av trätrallar. Löser effektivt upp smuts, missfärgningar m.m. Används med fördel som koncentrat. 1 l räcker till ca 15 m².
 • TRALLRENT 4L

  TRALLRENT 4L

  Art. 36-16370
  4 l
  1490
  Fara
  Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Om du exponerats eller utsätts på annat sätt: Sök läkarvård. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.
 • TRALLRENT 1L

  TRALLRENT 1L

  Art. 36-16360
  1 l
  590
  5,90 / L
  Fara
  Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Om du exponerats eller utsätts på annat sätt: Sök läkarvård. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Andra kunder köpte också